onsdag 7 mars 2012

P M S

är en bokstavskombination som jag, och jag tror många med mig, skulle kunna klara oss utan alla gånger!!!!!


Men det finns hopp, i det senaste nummret av Topp Hälsa läste jag en notis som lät väldigt lovande. En forskare vid namn Erika Timby vid Umeå universitet har nämligen hittat ett samband mellan känslighet för ett visst hormon och svåra PMS-besvär. Denna upptäckt kan i sin tur bidra till att hitta ett läkemedel som hjälper till mot PMS-besvären. Bra va?!

1 kommentar: